CODE LOTUS MINDFULNESS MERKEZİ

İyileştir Kendini

Günümüzde hastaneler konvansiyonel sağlık hizmetlerinin dışına çıkarken, kişiselleştirilmiş tıp, tamamlayıcı tıbbı da beraberinde getiriyor. Stres, travma ve çevresel faktörlerin modern zamandaki birçok hastalığın tetikleyicisi olduğu son dönemde yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlandı. Bütüncül yaklaşım anlayışıyla mindfullness, yoga, akupunktur, meditasyon, sağlıklı beslenme gibi farklı alanlarda bedensel ve ruhsal sağlığı destekleyici bir sistem, modern tıp anlayışıyla entegre oluyor.

Amerikan Hastanesi’nde tamamlayıcı tıp üzerine yaptığımız yatırımlar kapsamında, 2018 yılında “İyileştir Kendini” şiarıyla hastalarımızın, çalışanlarımızın ve modern yaşamın getirdiği tempo ve stresle kendini iyi hissetmeyen herkesin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlıklarına katkıda bulunacak nitelikteki bütünsel yaklaşımları benimseyen Code Lotus projesini başlattık. Code Lotus’ta Cleveland Clinic, MD Anderson gibi alanında lider pek çok hastanede de örnekleri olduğu gibi, tamamlayıcı tıp ile hem yoğun stres altındaki çalışanlarımıza hem de hastalara yönelik tasarlanmış programlar sunuyoruz. Modern yaşamın getirdiği stresli ve hızlı yaşamın içerisinde sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz için beden-zihin-ruh arasında denge kurmamız gerekiyor. Hastanelerde bulunan Code Blue (Mavi Kod) kardiyopulmoner resüsitasyon (yeniden canlandırmadır) olarak geçerken, Code Lotus’ta yapılan çalışmalarla sağlık ruhun, beden ve zihnin holistik olarak canlandırılması ele alınıyor. Code Lotus’da  hamilelere, kanser hastalarına, kardiyak rahatsızlıkları olan, obezite tedavisi gören ve kronik ağrıları olan kişilere özel olarak tasarlanmış yoga ve farkındalık dersleri sürdürülüyor. Çalışanlara yönelik ise stres ve burnout’a karşı mindfulness çalışmalarına başlanmıştır.

Homeopati, biofeedback, kayropraktik, müzik-terapi, dans-terapi, sanat-terapi, ayurvedik danışmanlık, akupunktur, masaj, yoga ve meditasyon bu programlarda olması planlanan terapilerden birkaçı. Code Lotus son derece önemsediğimiz, tıbbi iyileşmeye destek olacak şekilde tasarlanmış, tedaviye bütüncül yaklaşım getiren bir proje.

Code Lotus projesi ise bu amaca hizmet etmek adına bilgelik gelenekleri, Batı’nın modern terapötik yaklaşımları ve yeni bilimsel araştırmalara dayanan “bilinçli farkındalık” tanımını içerisinde barındırıyor ve sağlık tanımını sadece hasta olmamak halinden daha da geniş bir kapsamda ele alıyor.

Ruh iyileşince, beden de iyileşir.